Top

Cum rezişti presiunii? – Darold Bigger

Darold Bigger, timp de 22 de ani, mai mult de jumătate de timp a fost pastor senior al bisericii Walla Walla College. Predă în diverse domenii, cum ar fi: administraţie pastorală, convingeri adventiste de ziua a şaptea, teologie şi spiritualitate. Recent pensionat ca Amiral în rezervă a Corpului Capelanilor a Rezervei Marine, unde a servit în funcţia de capelan senior a Rezervei Marine a Statelor Unite ale Americii, responsabil cu slujirea religioasă pentru mai mult de 100.000 marinari, ofiţeri în marină, garda de coastă şi rezervişti din marina comercială. În cadrul vizitei sale în România pe 25.03.2009, a poposit şi la Institutul Teologic Adventist pentru a deschide Cartea Cărţilor şi a ne transmite mesajul ei viu.