Top

Istoria Bisericii Adventiste din România de la începutul sec. XX, reflectată în rapoartele statistice ale Conferinței Generale – Adrian Neagu